Объекттер

«Байчечекей» тжк

ул. Айни / пр. Чынгыза Айтматова

«Ак Сарай» ТЖК

Аалы Токомбаев көчөсү / Сухэ Батор көчөсү

«Ырыс» тжк

Бакаев көчөсү / Ахунбаев көчөсү